Champions och Tjänstehundar

Kantberget´s Amazing Black Hozz, Tjänstehund Patrull

Kantberget´s Amazing Black Hozz, Tjänstehund Patrull

Kantberget´s Top Cool Bright Angel  Tjänstehund Patrull

Kantberget´s Top Cool Bright Angel
Tjänstehund Patrull

Such Kantbergets Ladina Tjh RÄ

Such korad Kantbergets Dina Tjh hemvärnet

Such, Sbch Kantbergets Ultra (Nimba)

 

Kantbergets Optic Tjh hemvärnet

Kantbergets Lexi TJH RÄ

Such Korad Kantbergets Nitor Tjh inom hemvärnet

Such Korad Kantbergets Andra

Korad Kantbergets Busan Tjh

 

Kantbergets Joar Tjh RÄ

 

Such Korad Kantbergets Trusting Oliwer

Korad Kantbertgets Gnista Tjh – Such Korad Kantbergets Nitzie – Kantbergets Kadisa Tjh RÄ – Korad Kantbergets My Tjh hemvärnet – Such Kantbergets Favorita