Sir Nelson

  Korad Kantberget`s Sir Nelson
 Nelson är en bestämd herre som vet vad han vill.
  Med det rätta humöret kan han prestera hur mycket som helst men ibland tar alla dofterna i marken över och då har inte matte så mycket att säga till om.
KoradSBK l

LP l och LP ll
Tävlat lkl lll
Uppflyttad till Elit spår